donderdag 25 oktober 2012

Sinterklaas verwacht


Mijn Chinese taalmaatjes, Pooh en John hadden vragen over Sinterklaas.


Waarom komt Sinterklaas uit Spanje?

Hier staat de hele geschiedenis van Sinterklaas. als je in de tekst zoekt naar spanje, vind je 22 plaatsen, en het hele verhaal van Nicolaas van Myra, de oorspronkelijke Spaanse bisschop


dit is wel interessant, geeft aan hoe protestanten in het begin over dit feest dachten. Tegenwoordig is het een commercieel kinderfeest, waar de speelgoedwinkels en de snoepindustrie veel winst mee maken.

Na de Reformatie probeerden calvinistische predikanten het Sinterklaasfeest af te schaffen, omdat het te veel heidense en vooral paapse (katholieke) elementen zou bevatten. Het Sinterklaasfeest was in grotere steden inderdaad een woelig volksfeest met kermis dat vaak tot opstootjes en openbare dronkenschap leidde. Het was echter zo populair dat dit streven weinig succes heeft gehad, zelfs niet bij het strengst protestantse volksdeel.
Wanneer de samenvoeging Sinterklaas uit Sint-Nicolaas is ontstaan is niet bekend, maar de waarschijnlijk vroegste vermelding ervan stamt uit 1283: senter cloes bunre (sinterklaasbunder) is de naam voor een stuk (een bunder) land te Rijkhoven. Vermoedelijk was de opbrengst van het stuk land bestemd voor een Sint-Nicolaasaltaar.[7]
knip
Maar in 1850 introduceerde de onderwijzer Jan Schenkman in zijn leesboekje "Sint Nicolaas en zijn Knecht" drie nieuwe zaken, die allemaal zijn blijven hangen in de Sinterklaas-folklore: een knecht voor Sinterklaas, de intocht en de stoomboot. De knecht had in zijn boekje nog geen naam, en was gekleed als een page. In de loop der tijd heeft hij in verschillende streken allerlei namen gehad. Zo heette hij bijvoorbeeld Trappadoeli, Nicodemus, Assiepan, Sabbas, Hans Moef, Pikkie, Robbert, Krik-krak, Micheltje, Hansje van Vese (of Hansje van Kese), Jacques Jour (of Sjaak Sjoor).[15] In 1859 werd voor het eerst een artikel gedrukt waarin hij Pieter wordt genoemd,[16][17] en in 1895 was Zwarte Piet al in zwang geraakt.[18] Het bleef niet bij één Zwarte Piet; in 1880 traden al twee knechten op.[19] Na de Tweede Wereldoorlog organiseerden Canadese militairen in Nederland een Sinterklaasviering met een massa Zwarte Pieten.[20] Sindsdien wordt Sinterklaas vergezeld door vele Pieten, tegenwoordig vaak met voor ieder een eigen taak, onder leiding van een Hoofd-Piet. Terwijl Sinterklaas altijd statig en gedistingeerd is, gedragen de Pieten zich als acrobaten en grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen.
knip
Bezwaren tegen de vermeende racistische aspecten van Zwarte Piet ontstonden voor het eerst in de jaren zestig van de 20e eeuw binnen de blanke gemeenschap. Met de groei van de multiculturele samenleving veranderde dat. In 1981 kwam de eerste actie, "Sinterklaas vieren zonder Zwarte Piet", vanuit de Surinaams-Nederlandse gemeenschap. Halverwege de jaren tachtig sprak Sinterklaas in een televisie-uitzending dat Zwarte Piet de roede niet meer mocht gebruiken, normaal moest gaan praten en vrolijk in plaats van dom moest acteren. Een poging om in 1997 bij de intocht in de Bijlmermeer alleen Bonte Pieten mee te laten lopen leidde echter tot veel negatieve reacties. Er ontstond weer meer steun voor het behoud in plaats van afschaffing van Zwarte Piet en uit een onderzoek in 1998 bleek dat 96% van de bevolking Sinterklaas als een traditie zag, die niets met discriminatie te maken had.[24]

De wikipedia heeft nog veel maar informatie, John had een goeie vraag die ik niet kon beantwoorden: WaarOm komt Sinterklaas uit Spanje? De Bisschop van Myra woonde daar natuurlijk, maar die is toch al vrij lang dood 
"geboorte- en sterfjaar onbekend, waarschijnlijk geboren omstreeks 280 te Patara in Lycië en overleden op 6 december in 342 of 352) was in de 4e eeuw bisschop te Myra, de toenmalige hoofdplaats van Lycië in Klein-Azië."
Maar het komt Nederlandse ouders denk ik goed uit, dat we niet makkelijk bij Sinterklaas thuis op bezoek kunnen gaan met de kinderen als die daarom vragen, want hij woont veel te ver weg, en zelfs in Spanje, 's zomers op vakantie, ligt een bezoekje niet zo voor de hand. Spanje is een heel groot land, en in de toeristengebieden is het natuurlijk veel te druk en te warm voor zo'n oude man.
Sinterklaas komt pas op 11 november in Nederland aan, maar ik heb voor de oplettende lezertjes die tot zover gelezen hebben nog een kado'tje. Een boekje. Het heet Het boek van Snip. het is een Microsoft Powerpoint Presentatie en het is 598 KB groot.
Als je mij een mailtje stuurt dan krijg je Het boek van Snip toegemaild.

en nu maar wachten op Sinterklaas zelf.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten